sd main logo
arctic-paydirt.no  Din leverandør av gullgraver utstyr
Menu

Boulderslyng

Boulder slynge. Et must for å flytte store steiner på en så sikker måte.

svært effektiv er også et fantastisk redskap for å løfte vanskelige steiner med håndmakt da 

man får skikkelig tak på de med boulder slyngenkun 2600,-